ข้อมูลร้าน พี่เปิ้ลกล้วยทับในตำนาน (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน พี่เปิ้ลกล้วยทับในตำนาน (จ.สงขลา)

7 ม.2 ซ.เพิ่มพูนธานี ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-819905738