ข้อมูลร้าน พี่เพ็ญกล้วยทอด

ข้อมูลร้าน พี่เพ็ญกล้วยทอด

38/61 ม.1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000