ฟิวเซีย เอ็กซ์คลูซีฟ คลินิก

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูเรดการ์ด รับฟรี RWT บำบัดผิวด้วยเเสง 1 ครั้ง
ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2020
ลูกค้าทรู รับฟรี Mask 1 ครั้ง
ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2020
ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับฟรี โปรเเเกรมปรับรูปหน้า Royaltip 90 ไลน์
ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2020

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูเรดการ์ด รับฟรี RWT บำบัดผิวด้วยเเสง 1 ครั้ง
ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2020
ลูกค้าทรู รับฟรี Mask 1 ครั้ง
ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2020
ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับฟรี โปรเเเกรมปรับรูปหน้า Royaltip 90 ไลน์
ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2020