ข้อมูลร้าน ฟูอ๊าด coffee

ข้อมูลร้าน ฟูอ๊าด coffee

ถนน มิตรไมตรีตรงข้ามหมู่บ้านเต็มสิริ2 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530