ฟู้ด เลเจนด์ส บาย เอ็ม บี เค

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรศูนย์อาหารมูลค่า 100 บาท
ใช้ได้ถึง: 19 Sep 2020
ลูกค้าทรู ใช้ 19 ทรูพอยท์ แลกรับน้ำดื่ม 1 ขวด
ใช้ได้ถึง: 19 Sep 2020

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรศูนย์อาหารมูลค่า 100 บาท
ใช้ได้ถึง: 19 Sep 2020
ลูกค้าทรู ใช้ 19 ทรูพอยท์ แลกรับน้ำดื่ม 1 ขวด
ใช้ได้ถึง: 19 Sep 2020