ข้อมูลร้าน ฟ้า ซาลอน (จ.พะเยา)

ข้อมูลร้าน ฟ้า ซาลอน (จ.พะเยา)

101หมู่ที่2 ถนนเชียงคำ-จุน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

66-861853042