ข้อมูลร้าน มณีเบเกอรี่ (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน มณีเบเกอรี่ (จ.นครราชสีมา)

1340/33 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

66-833423371