ข้อมูลร้าน มะพร้าวน้ำหอม(บ้านแพ้ว)

ข้อมูลร้าน มะพร้าวน้ำหอม(บ้านแพ้ว)

9/6 ม.4 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000