มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล จำกัด

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู จองรถเช่าขับเองราคาพิเศษ เริ่มต้น 790.-
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู จองรถเช่าพร้อมคนขับ (Limousine Service) ราคาพิเศษ เริ่มต้น 999.-
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู จองรถเช่าขับเองราคาพิเศษ เริ่มต้น 790.-
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู จองรถเช่าพร้อมคนขับ (Limousine Service) ราคาพิเศษ เริ่มต้น 999.-
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019