สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% ค่าสปา (จองนวด 2 ชั่วโมงขึ้นไป)
ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2020