สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 25 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มแก้วใหญ่ (ราคาปกติ 30 บาท)

    True Customer
    รับสิทธิ์