ข้อมูลร้าน ยายมะนาว หมึกสดย่าง

ข้อมูลร้าน ยายมะนาว หมึกสดย่าง

46/8 ม.4 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260