ข้อมูลร้าน ยำยำตำแซ่บ

ข้อมูลร้าน ยำยำตำแซ่บ

195/15 ม.2 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120