ข้อมูลร้าน ยิ้ม แย้มเบเกอรี่ กาแฟสด (จ.ฉะเชิงเทรา)

ข้อมูลร้าน ยิ้ม แย้มเบเกอรี่ กาแฟสด (จ.ฉะเชิงเทรา)

31/37 ม.5 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

66-907293945