ข้อมูลร้าน ยุพินบ้านกล้วย (จ.สระบุรี)

ข้อมูลร้าน ยุพินบ้านกล้วย (จ.สระบุรี)

24/1 ม.5 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

66-990854914