ข้อมูลร้าน ยุพิน ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน ยุพิน ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต (จ.ปทุมธานี)

19/4 ม.2 ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

66-991124154