ข้อมูลร้าน ยูริ (จ.พะเยา)

ข้อมูลร้าน ยูริ (จ.พะเยา)

22หมู่ที่3 ถนนพะเยา-เชียงคำ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

66-963258862