ข้อมูลร้าน รวงข้าว (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน รวงข้าว (จ.สงขลา)

99/55 หมู่ 2 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-890492471