ข้อมูลร้าน รอบีอะห์ ทอดไก่

ข้อมูลร้าน รอบีอะห์ ทอดไก่

44 ถนน อยู่วิทยา แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530