ข้อมูลร้าน รัตนชัยปิ้งย่าง (จ.สระบุรี)

ข้อมูลร้าน รัตนชัยปิ้งย่าง (จ.สระบุรี)

78 ม.6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

66-866337599