ข้อมูลร้าน รันกุ้งทอด (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน รันกุ้งทอด (จ.สงขลา)

53/5 ม.2 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-892982653