ข้อมูลร้าน ราชาบะหมี่กวางตุ้ง (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ราชาบะหมี่กวางตุ้ง (จ.ยโสธร)

ตลาดโต้รุ่งคำเขื่อนแก้ว ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110

082-1580565