ข้อมูลร้าน ริมเขื่อน ผลไม้ตามฤดูกาล

ข้อมูลร้าน ริมเขื่อน ผลไม้ตามฤดูกาล

71/1 ถ.มธุรส ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110