ร้านน้ำ (จ.สงขลา)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟรี น้ำชาเย็น 1 แก้ว มูลค่า 10 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้านครบ 30 บาท

True Customer
รับสิทธิ์