สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู ฟรี น้ำชาเย็น 1 แก้ว มูลค่า 10 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้านครบ 30 บาท

    True Customer
    รับสิทธิ์