ข้อมูลร้าน ร้านหมูดี ตลาดไทย เจ๊มิ้นท์

ข้อมูลร้าน ร้านหมูดี ตลาดไทย เจ๊มิ้นท์

5/55 ม.13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210