ร้านอาหารท่าอากาศยานคิงพาวเวอร์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% ร้านอาหารที่ร่วมรายการในสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และภูเก็ต
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 15% ร้านอาหารที่ร่วมรายการในสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% ร้านอาหารที่ร่วมรายการในสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และภูเก็ต
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 15% ร้านอาหารที่ร่วมรายการในสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019