ข้อมูลร้าน ลอดช่องคุณนาย ทับทิมกรอบ (จ.ลำพูน)

ข้อมูลร้าน ลอดช่องคุณนาย ทับทิมกรอบ (จ.ลำพูน)

58 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

66-891923065