ข้อมูลร้าน ลานนาอาหารเหนือ

ข้อมูลร้าน ลานนาอาหารเหนือ

19 ซอย มหาราช 9 ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000