ข้อมูลร้าน ลาบภูธร (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ลาบภูธร (จ.ชลบุรี)

347-349 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

66-894770314