ข้อมูลร้าน ลาบหมู ลาบปลา

ข้อมูลร้าน ลาบหมู ลาบปลา

3/3 ม.4 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000