ข้อมูลร้าน ลาบ 5 กิ๋น (จ.ตาก)

ข้อมูลร้าน ลาบ 5 กิ๋น (จ.ตาก)

909 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

66-932513679