ข้อมูลร้าน ลิกอร์ชามาเลย์

ข้อมูลร้าน ลิกอร์ชามาเลย์

ตรงข้ามวัดราช ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000