ข้อมูลร้าน ลี คาเฟ่ คิวเฮ้าส์ นัมเบอร์วัน

ข้อมูลร้าน ลี คาเฟ่ คิวเฮ้าส์ นัมเบอร์วัน

อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้นที่ 7 เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120