ข้อมูลร้าน ลุงสุข ไก่ทอด ตลาดวชิร

ข้อมูลร้าน ลุงสุข ไก่ทอด ตลาดวชิร

19 ม.6 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210