ข้อมูลร้าน ลุงส่ง - ป้านาง (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน ลุงส่ง - ป้านาง (จ.เชียงราย)

386 ม.5 ล๊อก1 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

66-903185978