สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู ฟรี ข้าวเหนียว มูลค่า 10 บาท เมื่อทานอาหารที่ร้านครบ 100 บาท

    True Customer
    รับสิทธิ์