ข้อมูลร้าน ลุงโก๊ะ อาหารตามสั่ง

ข้อมูลร้าน ลุงโก๊ะ อาหารตามสั่ง

47/20 ม.1 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000