ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นทอด หน้าวัดสุคต

ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นทอด หน้าวัดสุคต

716 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000