ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นปลาระเบิด

ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นปลาระเบิด

34/183 ม.4 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530