ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นหมูบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์)

ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นหมูบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์)

32 ม.4 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

66-621089882