ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นเนื้อวัว แชมป์ (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นเนื้อวัว แชมป์ (จ.ปทุมธานี)

40/2 ม.5 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

66-623465196