ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นเนื้อแชมป์ (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นเนื้อแชมป์ (จ.ยโสธร)

หน้าโรงพยาบาลยโสธร ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

66-851023681