ข้อมูลร้าน ลูกเต๋า...ไข่เจียวทรงเครื่อง

ข้อมูลร้าน ลูกเต๋า...ไข่เจียวทรงเครื่อง

20/71 รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900