ข้อมูลร้าน ลูกแม่มะลิ ขนมเบื้อง ถังแตก

ข้อมูลร้าน ลูกแม่มะลิ ขนมเบื้อง ถังแตก

268/186 ถ.บรมไตรโลกกระนาท ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000