ข้อมูลร้าน ล้านชาหลังมอ

ข้อมูลร้าน ล้านชาหลังมอ

คอนโดเฉลิมขวัญ ห้อง 301 ถ.บ้านแพทย์ 169 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000