ข้อมูลร้าน ล้านอร่อย (จ.อุตรดิตถ์)

ข้อมูลร้าน ล้านอร่อย (จ.อุตรดิตถ์)

297/3 ม.9 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160

66-898571445