ข้อมูลร้าน วรรณา ไข่ไก่-ไข่เป็ด (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน วรรณา ไข่ไก่-ไข่เป็ด (จ.นครสวรรค์)

2 ม.5 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

66-932810245