ข้อมูลร้าน วลัยพรหมูกรอบ

ข้อมูลร้าน วลัยพรหมูกรอบ

ชื่อร้านวลัยพรหมูกรอบ ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000