วอร์ค รูฟท็อป บาร์ (โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 20% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ใช้ได้ถึง: 15 Dec 2020
ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 15% ค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
ใช้ได้ถึง: 15 Dec 2020
ลูกค้าทรู ลด 10% ค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
ใช้ได้ถึง: 15 Dec 2020

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 20% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ใช้ได้ถึง: 15 Dec 2020
ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 15% ค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
ใช้ได้ถึง: 15 Dec 2020
ลูกค้าทรู ลด 10% ค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
ใช้ได้ถึง: 15 Dec 2020